Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for kjøp av varer over Internett på norliners nettbutikk

Innholdsfortegnelse:

Innledning

1.     Avtalen

2.     Partene

3.     Priser

4.     Avtaleinngåelsen

5.     Ordrebekreftelse

6.     Betaling og momsspesifikasjon

7.     Levering m.v.

8.     Risikoen for varen

9.     Angrerett

10.   Undersøkelsesplikt

11.   Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

12.   Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

13.   Kjøperens rettigheter ved mangel

14.   Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

15.   Garanti

16.   Personopplysninger

17.   Konfliktløsning

18.   Kildeliste

 

Innledning:

Norliner Scandinavia AS selger på denne nettsiden varer En Gros til BEDRIFTSMARKEDET / PROFESJONELLE aktører i skjønnhetssalonger og lignende. Norliner Scandinavia AS selger IKKE varer til sluttbruker, og sluttbruker har heller ikke lov å kjøpe varer fra vår nettbutikk. Prisene oppgis uten moms, og er EN GROS PRISER. Når du aksepterer kjøpsbetingelsene hos oss bekrefter du at du er bedriftskunde!

Den profesjonelle kjøper av varer hos oss på vår nettbutikk har etter Norsk og Europeisk Lov - IKKE ANGRERETT/ rett til retur - av varer, slik private personer har. Men selger kan i hvert enkelt tilfelle gjøre vurdering av unntak fra denne regelen.

Ved å kjøpe varer på vår nettside: www.norliner.no garanterer kjøperen at denne er profesjonell aktør i salong eller lignende virksomhet og aksepterer disse vilkårene. 

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene
Selger Firmanavn: Nor Liner Scandinavia AS
Kontaktadresse: Storgata 7A
E-post: epost@norliner.no
Telefonnummer: 22331200                             
Organisasjonsnummer: 916946732

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer ikke merverdiavgift. Med visse unntak for såkalte pakkeprodukter, noen få øyeblikk kan prisene vises MED merverdiavgift fordi vi må slå dette "på" når vi bruker datakassen og selger kontakt over disk til kunder som møter personlig i vår butikk i Horten. For kurs er det aldri MVA. 

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Kurs og Kursmatriell samt Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1) 

Ved salg til utlandet vil det ikke bli tillagt moms på produktet/ene. Kjøperen er derimot selv ansvarlig for at momsen blir fjernet fra nettbtukken før kjøpet ved å velge et annet l and enn NORGE i Hurtigkassen under punkt 1. Leveringsadresse. Norliner er ikke ansvarlig for å tilbakebetale feilaktig pålagt moms som følge av at kjøperen ikke har lagt inn annet land enn NORGE. Det gies ingen retur av betaling / moms ved slik hendelse. 

Når kjøper insisterer på at vi som selger lager MANUELLE giroer. At kjøper altså ikke bruker selvbetjeningsløsningen i nettbutikken. Da blir det tillagt en avgift på kroner 250,- eks. moms. Nor Liner Scandinavia vil svært sjelden godta manuelle giroer for bestillinger under kroner 5000,-

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Faktura sendes til den ePost adresse som kjøperen har oppgitt i sin brukerprofil. Forfallsfristen skal settes til minimum 7 dager fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Får kjøperen tilbud om å bruke KLARNAS betalingsløsninger er vanlig betalingsfrist 14 dager fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Kursavgifter må være på konto for at eleven skal kunne delta på kurset. I spesiellet tilfeller kan fristen for innbetaling av faktura for kurs (og noen ganger kursmatrielle og / eller andre varer) settes helt ned til 1 dags frist. For at kurs / varer skal kunne benyttes av betaleren. F.eks. hvie betaleren har meldt seg på kurset i siste liten. 

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav. (6)

Varer kan krediteres etter avtale mellom kjøper og selger. Det er rett til kreditering om varen er defekt, i andre tilfelle vil selger gi kreditering i spesielle tilfeller. 

En avtale om kreditering betyr IKKE at kjøper kan vente med å innbetale opprinnelig beløp / giro / kortkjøp. Kjøpet må FØRST betales, og DERETTER (eventuelt) krediteres. 

 

6b. MOMSSPESIFIKASJON PÅ KJØP

6b-1. Når du handler hos oss får du med en gang en Ordrebekreftelse fra norliner. Denne kommer fra epostadressen: epost@ønorliner.no til den epostadressen du har registrert hos oss på din brukerprofil. Mange har flere enn en brukerprofil hos oss. Det anbefaler vi ikke. Husk i hvert fall hvilken epostadresser du til enhver tid bruker når du handler, så du sere kan finne tilbake til ordren. I denne eposten vil MOMS være spesifisert. Ordrenummeret vil også være tydelig - og vil stemme overens med samme ordrenummer på eventuelle fakturaer fra KLARNA, om du ikke betalte med kort. 

6b-2. Du vil også med en gang få nøyaktig den samme ordrebekreftelsen en gang til, fra en annen epostadresse. Denne kommer fra:epost@mystore.no Denne ordrebekreftelsen er prikk lik den som nevnt i pkt 1 - og er en slags dobbelt sikring fra systemet. Mange som har nettbutikker i Norge, har egne oppsatte epostadresser og mystore ønsker å sikre at kunden alltid får ordrebekreftelsen sin. Siden epostadressene til de enkelte nettbutikkene kan ha svakheter og svikte.

6b-3. Beløpet du har kjøpt for er enten reservert på kortet ditt, eller komme i en faktura fra KLARNA. Kortet blir IKKE trukket før vi har trykket "sendt" i våre systemer. Hvis vi av en eller annen grunn skulle bli enige med kunden om å slette ordren - og ikke sende den - vil du få pengene tilbake etter noen få dager. Har du valgt faktura, vi du kanskje aldri motta den om ordren slettes før KLARNA rekker å sende ut fakturaen. Uanett vil du ikke få noen purring i et slikt tilfelle. 

6b-4. Vi pakker ordrer hele tiden fortløpende. Når vi har sendt varen, trykker vi "sendt" i våre systemer. Da skjer flere ting. Les videre i punktene under: 

6b-5. Du vil få en SMS til det telefonnummeret som er registrert i din brukerprofil. Her vil det stå følgende: "Din ordre hos NOR LINER SCNADINAVIA AS er blitt oppdatert. Ordrenummer (her vil nummeret stå) har fått følgende status: Sendt. Mvh Norliner Scandinavia". Pakken din blir liggende på lageret til de blir levert inn til posten utover dagen. Vi må levere den inn før klokken 17:00 for at den skal gå ut fra vårt postkontor den dagen. Pakker som leveres lørdager eller søndager blir ikke sendt før etter klokken 17:00 mandag (første virkedag)

6b-6. Du vil nå få en ny epost fra epostadressen: epost@norliner.no. Her vil det stå: "Hei, din ordre har fått ny status: Sendt. Faktura Ligger vedlagt. NOR LINER SCANDINAVIA AS. Storgata 7A. 3183 Horten. Org. nr. 916946732. DET ER VIKTIG AT DU ÅPNER VEDLEGGET SOM HAR NAVNET: FAKTURA.PDF. Her ligger all informasjon regnskapsføreren din trenger. Selv om du har betalt med kort vil dette dokumentet ha navnet: "Faktura". Det vil stå at du ikke skal betale noe, fordi det vil stå: "Allerede betalt med Klarna Checkout V3". Det vil stå det samme uansett om du har valgt å betale med kort eller har benyttet Faktura eller andre avbetalingsordninger med KLARNA. Denne fakturaen skal IKKE betales. Du har allerede betalt eller valgt faktura fra KLARNA. Har du valgt Faktura fra KLARNA vil de sende deg dette i en egen epost. MEN HER VIL MOMSEN IKKE VÆRE SPESIFISERT. SÅ DET ER VIKTIG AT DU BENYTTER DETTE VEDLEGGET FRA OSS TIL DIN REGNSKAPSFØRER. 

6b-7. Den siste posten du får er fra noreply-no@klarna.no. Her vil det stå at "KLARNA håndterer betalingene hos NORLINER SCNADINAVIA AS. Fullstendeig spesifikasjon finner du som PDF her. (Trykk på linken for å få den pdf-spesifikasjonen opp). Du trenger egentlig ikke dette dokumentet. Men hvis du åpner det vil du se at det er IKKE MOMSSPESIFIKASJON på dette. Derfor les nøye det som står i punkt 6.

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Dette gjelder IKKE hvis kjøper velger forsendelsesmetoden: "Vanlig Brevpost - Ingen Sporing og på eget ansvar". Det gis INGEN garantier på frist for levering, eller garantier for tap av varer ved denne transportmåten.

Det tilbys ikke gratis frakt. Uansett størrelse på prisen på varen / tjenesten. 

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9a. Angrerett

Det gies ikke angrerett, da kjøper er profesjonell aktør, og Nor Liner Scandinavia kun selger til BEDRIFTSMARKEDET En Gros. 

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

 

9b. KURS, påmelding til kurs  - og angrerett

Du er bindende påmeldt til et kurs, når kurset er kjøpt og betalt på denne nettsiden. Det er IKKE mulig å avbestille kurs som er kjøpt og betalt på denne nettsiden. Det er en detaljert jobb å pakke svært mange produkter til hvert kurs (kurspakke). Dette blir gjort bare timer etter bestillingen. Vi trenger ikke argumentere for hvorfor kurs er absolutt bindende, da vi selger til bedriftsmarkedet - og det gjelder ikke angrerett. Men vi ønsker likevel å forklare at årsaken til at vi praktiserer dette strengt, er at vi stadig opplever påmeldinger sene nattetimer, som så et par dager etterpå blir avbestilt - når noen har ombestemt seg. Da er det bedre at man på forhånd vet at man må tenke seg grundig om før man bestiller. Om vi skulle akseptere et så stort antall av bestillinger hvor kjøperen ombestemmer seg, måtte vi bruke svært mye tid på å pakke tilbake på lageret og oppdater lagerbeholdningen, for hvert enkelt produkt, uten en øre i fortjeneste. Faktisk med tap, pga medgått tid, og kreditering og regnskapsførsel av alt dette. Stadige ombestemmelser er ikke bærekraftig. For å kunne holde lave priser ut til kunden, er det bedre at kunden er helt klar over dette ved påmelding til kurs; det er ikke mulig å avbestille. Vi hjelper gjerne med å booke om tiden til et senere tidspunkt, hvis tidspunktet ikke passer. Vi er veldig fleksible her. Men selve kurset blir ikke kreditert. For større kunder vil vi kunne gjøre unntak i enkeltstående tilfeller. Tenk deg godt om før du bestiller et kurs, så unngår både du og vi sløsing med tid og ressurser.

 

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).(8)

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Hvis KJØPER velger forsendelsen: "Vanlig Brevpost - Ingen sporing og på eget ansvar" vil KJØPER tape verdien av varen hvis den blir borte i posten. Det gis heller ingen garanti for frist for når kjøper skal motta pakken. Selger tilbyr denne billige forsendelsesmetoden mot at kjøper er inneforstått med at det vil være en viss risiko - om enn minimal - hvis den blir borte i posten, eller kommer uvanlig sent frem. SELGER erstatter altså ikke varer som kjøper velger å få tilsendt med denne billige metoden. Selger gir heller ikke erstatninger for urimelig sent ankomne varer.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Når selger godtar heving av kjøpet må kjøper aksptere den tiden det tar fra kreditering i selgers datasystermer til KLARNA har tilbakebetalt beløpet. Beløpet blir alltid tilbakebetalt etter KLARNAS faste rutiner, og beløpet tilbakeføres innpå den konto, eller på det kortet som er brukt ved kjøpet. Dette kan ta noe tid, dette må kjøper aksepter. Selger overfører ALDRI penger fra sine konti til kjøpers konti direkte. All kreditering skjer gjennom handelssystemet som inkluderer KLARNA.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.(9) Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.(10)

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr             + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

 

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

 

16. Personopplysninger (12)

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 


18. Kildeliste

1. 
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, 

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken,