MT-LOCKHOLD Vippelim CRO SUPER 5g


Art.nr: 101189

MT-LOCKHOLD Vippelim CRO SUPER 5g er vippelim fra Jhn Micro Tec i Sør Korea. ((VENTER PÅ OPPDATERTE OPPLYSNINGER: Har en ordinær tørketid på 5-8 sekunder. Noe avgasser. Perfekt til vanlig hverdagsbruk på salongen. For nybegynnere. Utmerket stabilitet)). Egenskapene i limet er basert på Ethyl Cyanoacrylate. Inneholder ikke Hydro Quinoner. For best virkning og varighet anbefaler produsenten arbeidstemperatur på 25-28 grader og relativ fuktighet i kabinettet på 50-70%. Oppbevares helst i kjøleskap (5 grader). Holdbarhet: 6 måneder uåpnet og 1-3 uker åpnet.

Om cyanoacrylat:
Cyanoacrylat er et molekyl som brukes i hurtiglim og leveres i flasker i flytende form. I flytende form er Cyanoacrylat et monomer (mange små enkeltmolekylder som flyter rundt). Når limet kommer i kontakt med fuktighet i luften eller overflater til vipper, starter dette en reaksjon som gjør at limet tørker. Mange små molekyler (monomer-er) binder seg da sammen og endres til Polycyanoacrylat som er i fast form. Det som skjer er at alle de små enkeltmolekylene (monomer-ene) kobler seg sammen og blir til polymer-er (poly = mange). Denne prosessen kalles å polymerisere. Da stivner limet. Cyanoacrylat er kjent for å polymerisere (tørke) veldig raskt.

(MT) JhnMicrotec

(MT) JhnMicrotecJhn Micro Tec er en produsent i Sør Korea som produserer farger til PMU, microblading og tattovering. Videre lager de produkter til vippeekstensjon som lim, removers, øyepatcher. De produserer teknisk avanserte hudpleieprodukter, såkalte Cosmeceuticals - som fyller rommet mellom legemidler og vanlig kosmetiske produkter.


Doreme-serien fra JhnMicrotec er farger til PMU og microblading. Fargene finnes i 4 klasser:

1. Liquid Colors: brukes til PMU på eyeliner, leppe og bryn. Videre kan Liquid brukes til areola (pigmentert del av bryst/vorte), kamuflering og korrigeringer. Liquid Colors kommer i flasker på 15 ml.

2. Conc Colors: er mer konsentrert (høyere viskositet / tykkere) og passer perfekt til microblading. Conc Colors kommer i flasker på 10 ml.

3.2Shot Colors: er et sted midt i mellom og passer til både PMU og microblading.

4. Organic Colors: som er laget av rene organiske råstoffer og brukes til eyeliner, lepper og bryn.

Norliner har agentur på JhnMicrotec og lagerfører fører blant annet Liquid Colors og Conc Colors. Andre farger er bestillingsvare. Leverandøren opplyser at fargene tilfredstiller krav i EU, at de er testet i Korea for sikkerhet og tungmetaller og har oppnådd toppkarakteren "Excellent" av "Dermatest" Tyskland.

Her finner du Sertifikater, Inspeksjoner, testrapporter og datablad for noen av Jhn Micro Tec sine produkter:       

    Datablad
    Testrapporter
    Inspeksjon av 21 Mink
    Inspeksjon av 111 Deep Black
    Inspeksjon av 227 Hazelnut

REACH-FORSKRIFTEN OG NORLINER / MICRO TEC SIN ETTERLEVELSE AV DE NYE INNSTRAMNINGENE I DENNE-FORSKRIFTEN - SIST VEDTATT ENDRET 19. JANUAR 2022.

REACH-forskriften kan du lese om her: REACH-FORSKRIFTEN MED DE NYESTE INNSTRAMNINGER

REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, og omhandler altså regulering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH er en EU-forordning som er gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Regelverket krever at importører eller produsenter av kjemikalier må dokumentere stoffets egenskaper før det kan importeres eller produseres. REACH omfatter også detaljerte retningslinjer for risikovurdering av kjemikalier.

Kravene til dokumentasjon øker med produksjonsmengde. For alle stoffer som produseres eller importeres i mengder mellom 1 og 10 tonn/år pr. produsent kreves dokumentasjon på stoffets egenskaper, stoffets klassifisering, informasjon om bruk og veiledning om sikker bruk.

Nor Liner Scandinavia AS importere svært små mengder kjemikalier per år, et fåtalls kilo til sammen. Kjemikaliene vi omsetter finnes stort sett i farger til PMU og microblading. Likevel er våre farger fra 1. mars grundig analysert og godkjent i henhold til aller siste krav i REACH-forskriften. 

Reach-forskriften vil forby innholdet av ca 4000 stoffer, men kun et mindretall av disse stoffene er til nå funnet i skjønnhetsfarger og tatoveringsblekk. Likevel - for tatoveringsblekk - antar man at de nye innstramningene i forskriften i 2022 vil forby mer enn to tredjedeler av dagens farger som brukes.

Vår leverandør av DoreME PMU-farger er Micro Tec. De har utført tester av et tilfeldig og godt utvalg av de vanligste DoreME-fargene i forbindelse med de nye reguleringene i REACH-forskriften. Alle farger i DoreMe-serien har samme grunninnhold, det er kun forskjellige blandingsforhold mellom et fåtall grunnpigmenter for å oppnå de forskjellige fargene, som utgjør forskjellen. Konserveringsmidler, alkoholtyper, konsistensmidler og så videre er de samme i alle fargene. Utvalget av farger som er testet er derfor representativt for alle fargene i DoreME-serien. 

Testene har undersøkt på frie aminer, direkte ulovelige kjemikalier, tungmetaller, polyaromatiske hydrokarboner og mikroorganismer (sterilitet). 

Alle fargene Norliner importerer og som er testet av det tyske selskapet er blitt 100% godkjent. De er 100% i samsvar med kravene i REACH-forskriften.

Hver pigmentflaske er nøye merket, datert og innholdsfortegnet etter internasjonale rutiner. Norliner vil etter den nye innstramningen i forskriften også starte å merke alle fargene på norsk i tillegg. Dette er et prosjekt som er under arbeid.

Testene og godkjenningen er utført 28. februar 2022 av Chemical Technological Labroatory (CTL) GmbH i Tyskland, deres adresse er: Krackser Strass 12, 33659 Bleifeld, Germany. Testene og resultatene av disse kan fremskaffes for spesielt interessert, eller hvis en myndighetsenhet skulle ønske det.

Er det farlig å tatovere seg, eller å bruke pigmenter til PMU eller Microblading? Her kan vi sammenligne PMU og Microblading mye med tatovering. Tatovering legger pigmentene dypere i huden og er helt permanent. PMU og Microblading vil vaskes ut etter hvert, selv om det kan ta lang tid. Men det som ikke er farlig for tatovering er hvert fall ikke farlig for PMU / microblading. Ei heller pigmenter som brukes til farging av bryn / hår / vipper.

Og for tatovering vet vi at det har vært en forskrift med regulering av tatoveringsprodukter siden 2009. Ifølge leger som har kunnskap om tatovering har det aldri vært dokumentert ett eneste tilfelle av kreft forårsaket av hudpigmenter. Heller ikke andre alvorlige uønskede virkninger. Allergiske reaksjon kan forekomme, men er ekstremt sjeldent. Infeksjoner er helt unødvendig, og hvis det oppstår er det som regel fordi vanlige regler for god hygiene og sterilitet ikke er fulgt. 
Myndighetene har dessuten hold bransjen ansvarlig ved å regulere virksomheten for tatoveringsvirksomheter, frisører og hudpleiere mv. i det som kalles: "Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet". Her er det nøye beskrevet hvilke krav som stilles til renhet og sterilisering. Kommunen fører tilsyn med forskriften og kan stenge virksomheter som ikke følger den. 

Tatoveringsvirksomheter og hudpleiesalonger i Norge holder generelt en høy kvalitet og er opptatt av å unngå alt som kan gi helseskadelige virkninger. Retningslinjene følges i stor grad. Dette har nok bidratt til at bransjen aldri har opplevd alvorlige uønskede virkninger med pigmenter, eller annen dyp hudpleie.

ET EKSEMPEL FRA REACH-TESTEN
Under her kan du se et eksempel på testene hvor resultatet fargen choc choc er testet.
 

 

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på